صاحبخانه ها

اگر مستاجر شما واجد شرایط کمک از طریق این برنامه باشد ، باید یک درخواست را پر کند. پس از شروع برنامه ، مالکان ایمیلی با پیوند منحصر به فرد برای تأیید جزئیات آن برنامه و همچنین ارسال جزئیات پرداخت برای دریافت پرداخت دریافت می کنند.

شما همچنین می توانید نسخه کاغذی بخش مالک برنامه را از اینجا بارگیری کنید.

مستاجر خود را به درخواست دعوت کنید

اگر می خواهید از مستاجر خود درخواست کنید برای این برنامه اقدام کند ، می توانید از فرم زیر استفاده کنید و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا با آنها تماس بگیریم. هیچ تضمینی وجود ندارد که مستاجر شما درخواستی را ارائه دهد یا واجد شرایط برنامه باشد.

دعوت مستأجر موجر
لطفاً با وارد کردن مجدد آدرس ایمیل ، آن را تأیید کنید.
ادرس ملک
ادرس ملک
شهر
استان / استان
پستی / پستی
لطفاً با وارد کردن مجدد آدرس ایمیل ، آن را تأیید کنید.