जग्गा मालिक

आपतकालीन भाडा सहायता कार्यक्रम

महत्त्वपूर्ण सूचना - कार्यक्रम बन्द

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यस कार्यक्रमले यसको कोष समाप्त गरेको छ र जुनमा स्थायी रूपमा बन्द भएको छ। कुनै पनि आवेदन वा recertifications अगाडि बढ्न स्वीकार गरिने छैन।

यद्यपि ERAP कार्यक्रम बन्द भएको छ, त्यहाँ अन्य विभिन्न सामुदायिक स्रोतहरू छन् जुन यस समयमा तपाईंको घरपरिवारको लागि सहयोगी हुन सक्छ। कृपया मा सूचीबद्ध स्रोतहरू सन्दर्भ गर्नुहोस् www.findhelpidaho.org.

स्रोतहरू