आपातकालीन भाँडा सहायता कार्यक्रम

बोइज शहर र एडा काउन्टी आवास प्राधिकरण (BCACHA) आपतकाल भाडा सहायता कार्यक्रम (Erap) को प्रशासन गर्न गर्व छ। यो कार्यक्रम COVID-१ p महामारीको परिणाम स्वरूप आर्थिक कठिनाई सामना गर्दै एडा काउन्टी भाडामा सहयोग पुर्‍याउन डिजाइन गरिएको हो। यदि तपाईं हाल भाँडामा लिइरहनु भएको छ र तपाईंको परिवारले COVID-19 को कारण आर्थिक कठिनाई अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईं आपतकालीन भाडा र / वा उपयोगिता सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ।

योग्य हुनको लागि:

  • तपाईंसँग हालको पट्टा सम्झौता हुनुपर्दछ;
  • तपाईंले आय योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ;
  • तपाईंको COVID-19 को कारण आम्दानीको दस्तावेजी घाटा हुनै पर्छ;
  • तपाईंले कुनै अन्य स्रोतबाट भाँडा वा उपयोगिता सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न (संघीय, राज्य, र स्थानीय सहायता सहित);

परिवारहरूले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकतम रकम आवश्यकता र कोष उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंसँग योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन्, वा तपाईंलाई आवेदन पूर्ण गर्न सहयोग चाहिएको छ भने, कृपया कल गर्नुहोस् (२०8) 3 363-3-१० वा ईमेल युगp@bcacha.org.

यो BCACHA को नीति हो कि जाति, धर्म, रंग, लि ,्ग, उमेर, राष्ट्रिय उत्पत्ति, पारिवारिक स्थिति, लै identity्गिक पहिचान, यौन झुकाव, वा अशक्तताको आधारमा प्रत्येक व्यक्तिलाई किफायती आवासको पहुँचमा समान अवसर हुनेछ भनेर हेर्न। यदि तपाईं वा तपाईंको परिवारमा कोही अपांग व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, र हाम्रो कार्यक्रमहरू र सेवाहरूको पूर्ण रूपले उपयोग गर्नको लागि तपाईंलाई एक विशिष्ट आवासको आवश्यक छ, कृपया लिखित रूपमा अनुरोध पेस गर्नुहोस् वा हाम्रो कार्यालयमा (२०8) 3 363-7 10१० मा सम्पर्क गर्नुहोस्।